Cách tìm theme và plugin của một website wordpress đang sử dụng

Trong quá trình xây dựng website ở bước đầu. Bạn vô tình thấy được một giao diện đẹp hoặc một tính năng nổi bật nào đó ở một website khác nhưng không biết tên giao diện hay plugin trang đó đang sử dụng là gì? Đây là cách tìm dễ nhất!