Cách xóa danh mục trong wordpress trong 1 bước

Bạn cần xóa danh mục trong wordpress trong trường hợp đã tạo ra một danh mục khác phù hợp hơn cho bài viết của bạn hoặc danh mục bạn vô tình viết sai chính tả nhưng lỡ lưu rồi thì đó cũng là một nguyên nhân khiến bạn muốn xóa bỏ nó đi để không bị nhầm lẫn giữa các danh mục, điều này làm tinh gọn hơn trang wordpress của bạn.